badanie Clifton Strengths

Czym są talenty Gallupa?

Wiesz, że talent to naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania czy zachowania, który może być produktywnie wykorzystany? Jest także wynikiem genów, które dziedziczymy po rodzicach oraz wpływu innych ludzi z otaczającego nas środowiska. Dominujące talenty formują się w czasie największych zmian rozwojowych naszego mózgu, co nie oznacza, że po 20. roku życia nie możemy kształtować ich dalej. Mózg ludzki rozwija się nieustannie, jednak z czasem czyni to wolniej i mniej efektywnie. Talent nie jest mocną stroną, choć płynnie się z nią łączy. Mocna strona to zdolność ciągłego działania bliska perfekcji w określonym obszarze. Talent to potencjał, który odpowiednio wykorzystany pozwala działać nam najefektywniej. Swoje talenty określamy podczas testu Gallupa. Narzędzie to umożliwia wyodrębnienie naszych 5 dominujących cech, oznaczenie ich natężenia i ustalenia wpływu, jaki wywierają na siebie i wszystkie cechy pozostałe. Zbadano i opisano 34 talenty, z których w większym lub mniejszym stopniu posiadamy wszystkie. Największą wartość wnosi natomiast wiedza o tych 5, które są dla nas wiodące i które nas determinują.

Moje supermoce

Moje Talenty Gallupa

W 2020 roku zdecydowałam się na wykonanie pełnego profilu 34 talentów i wykorzystanie drodze zawodowej tych, które są mi właściwe. W tej chwili intensywnie pracuję nad własnym rozwojem z certyfikowanym trenerem. Badanie narzędziem CliftonStrengths wyodrębniło pięć moich dominujących cech na tle zbadanych wszystkich 34, gdzie kolejność określa te najintensywniej kształtujące moją osobowość.

Uczenie się

Learner

Osoby z talentem uczenia się determinuje nieustanna potrzeba doskonalenia i edukacji. Czerpią ogromną radość z samego procesu zdobywania wiedzy. Są czynne umysłowo, intelektualnie i otwarte na nowe doświadczenia zdobywane podczas nauki. Są zaradnymi przedsiębiorcami, cenionymi pracownikami i członkami zespołu. Szybko zdobywają wiedzę, która pozwala im pokonywać przeciwności.

Współzależność

Conectedness

Współzależność jest cechą, która pozwala widzieć świat jako złożoną całość. Jej posiadacze wiedzą, że każda jednostka kształtuje się w relacji z inną, jej czyny oddziaływają nie tylko na ludzi, ale i świat, jaki ją otacza. Wszystko jest od siebie zależne, a Wszechświat to zbiór naczyń połączonych. Osoby z tym talentem czują za wszystko, co robią wiedząc, że nawet pojedynczym czynem wpływają na losy szerszego ogółu.

Maksymalizm

Maximizer

Maksymalista stale dąży do doskonałości. Nie opiera się na półśrodkach mając świadomość, że tylko wykorzystanie swoich mocnych stron gwarantuje perfekcję. Starannie dobiera projekty, których się podejmuje, jak i ludzi, którymi się otacza. Celuje w swoich decyzjach wysoko i dociera do obranego celu.

Odkrywczość

Ideation

Odkrywczość to cecha poszukiwaczy i rewolucjonistów. Nieustanie szukają nowych rozwiązań względem zastanych pomysłów czy idei. Dzięki dążeniu do wiedzy i poznawaniu jej od podstaw, są w stanie wytłumaczyć najbardziej złożone problemy. To osoby kreatywne, spostrzegawcze i wykorzystujące zdobywaną wiedzę w swoich późniejszych działaniach.

Rozwijanie innych

Developer

Rozwijanie innych to wyjątkowa cecha. Pozwala dostrzegać wartość innych ludzi. Daje wiedzę, w jaki sposób kształtować i motywować odkryte w innym człowieku talenty. Właściciele tej cechy wierzą, że każdy może doskonalić się w nieskończoność. Człowiek jest stale zapisywaną księgą. Są znakomitymi mentorami, menadżerami, nauczycielami czy coachami. Pokazują sukces i drogę do niego. Stanowią też wspaniałą motywację.

Test talentów Gallupa wskazał mi drogę, którą sama w sobie przeczuwałam. Pomógł mi ją sprecyzować i dał pewność, że zmierzam w satysfakcjonującym kierunku. W tej chwili intensywnie pracuję nad własnym rozwojem z certyfikowanym trenerem. Rozwijam w sobie te cechy, którymi obdarzyła mnie natura.

Poniżej podsumowanie moich sesji od Malwiny Faliszewskiej- certyfikowanego trenera Instytutu Gallupa

Wiedza

Zobacz moje szkolenia